GOSPODARKA ODPADAMI - usługi wywozu nieczystości

Opis programu

Klienci
Rejestrowanie klientów wraz z posesjami, lista pojemników wraz grafikiem wywozu
dla każdej posesji, parametry fakturowania, kontrola płatności.

Zlecenia telefoniczne
Rejestrowanie zleceń telefonicznych, kontrola salda klienta i max ilości danego rodzaju pojemnika na żądany dzień

Grafik wywozów
Dla każdej posesji i każdego pojemnika – algorytmiczny (bez potrzeby wprowadzanie
od nowa w kolejnym roku)

Trasówki
Lista wywozów na żądany dzień na podstawie zleceń telefonicznych, grafiku stałego
i niezrealizowanych wywozów; przydział tras dla kierowców, wydruki dla każdego
z kierowców wraz z kartami przekazania odpadów

Karty odpadów
Drukowanie kart przekazania odpadów od klienta jak i do zlewni / na wysypisko
(drukowanie z poziomu posesji i zbiorczo z poziomu trasówki)

Kierowcy
Lista kierowców – personalia, kat. prawa jazdy, przydzielony samochód, świadectwa kwalifikacji, lista specjalizacji, obszerny opis tekstowy.

Samochody
Lista samochodów – przydzielony kierowca, przeznaczenie, normy zużycia,
lista tankowań, obliczanie średniego zużycia dla wszystkich i dla żądanego samochodu, lista dopuszczeń (terminy ważności), polisy

Raporty
Raport dla gmin – przekazanych odpadów / syntetycznie i analitycznie, salda klientów, sprawdzanie rozliczeń, raporty kasowe, rozliczanie kierowców
(analitycznie i syntetycznie), rozliczenie pobranej gotówki.

Fakturowanie
Rejestrowanie „ręczne” lub automatyczne generowanie faktur na podstawie rejestru tras, możliwość skonfigurowania zawartości merytorycznej pozycji faktur

Rozliczanie usług
Rejestrowanie płatności (gotówkowej i przelewów), raporty kasowe, windykacja

Dodatkowe:
Role systemowe, nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom do żądanych funkcjonalności programu

Zrzuty ekranowe

Instrukcje do programu

  • Instrukcja 1
  • Instrukcja 2
  • Instrukcja 3