WARS - warsztat samochodowy

Opis programu

– kartoteki samochodowe z pełnymi danymi oraz opisem wyposażenia
historia napraw samochodu
– kartoteki klientów/właścicieli
historia napraw samochodu(ów) klienta
– kartoteka części zamiennych (gospodarka magazynowa)
– cenniki uproszone (sług) oraz cenniki powiązane z markami samochodów
– dokumenty: zlecenia, reklamacje, naprawy gwarancyjne, zapotrzebowania gwarancyjne,
zamówienia, faktury VAT i paragony, korekty, zlecenia zewnętrzne
– rozliczanie sprzedaży i zakupu
– rozliczanie mechaników, rozliczanie zleceń, robocizny, materiałów

Zrzuty ekranowe

Instrukcje do programu

  • Instrukcja 1
  • Instrukcja 2
  • Instrukcja 3