WMS - magazyny wysokiego składowania

Opis programu

Program służy do obsługi gospodarki magazynowej zarówno w firmie handlowej jak i u operatora logistycznego.

OBSŁUGA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH:

BO – bilans otwarcia
PW – przyjęcie wewnętrzne
PZ – przyjęcie zewnętrzne
RW – wydanie wewnętrzne
WZ – wydanie zewnętrzne
MM – przesunięcie międzymagazynowe
PWM – przesunięcie wewnątrzmagazynowe
ZWD – zwrot towarów do dostawcy
ZWO – zwrot towarów od odbiorcy

KARTOTEKI TOWAROWE
wielomagazynowe, identyfikacja poprzez symbol, ean towary, ean opakowania
dane dotyczące gabarytów i wagi

MAGAZYNY
Magazyny fizyczne (w różnych lokalizacjach), magazyny logiczne (towary
określonego właściciela)
Definiowana struktura regałów, możliwość niestandardowej konfiguracji
Optymalizacja ścieżki zbiórki towaru

Raporty
Stany magazynowe bieżące i na żądany dzień, towary zalegające „wiekowanie”,
obrót itp
Raport obciążenia/wypełnienia gniazd paletowych

ADR
lista ADR, powiązanie towarów z w/w listą

KARTOTEKA KONTRAHENTÓW
dostawcy, odbiorcy właściciele, przewoźnicy itp

TERMINALE
rejestrowanie przyjęć, wydań, przesunięć, znakowania towaru itp.,
przy użyciu radiowych kolektorów danych współpracujących „on line”
z systemem magazynowym

INWENTARYZACJA
Inwentaryzacja globalna i cząstkowa przy uzyciu terminali

TRANSFER DANYCH
Możliwość przenoszenia danych z innych systemów (dokumenty przychodowe, rozchodowe, kartoteki towarowe i klientów) przy użyciu plików o różnej strukturze: XML, XLSx, CSV itp.

PANEL KLIENTA
Możliwość udostępnienia danych uzytkownikom zewnętrznym poprzez przeglądarkę WWW
z określonym dostępem do poszczególnych funkcjonalności systemu)

Zrzuty ekranowe

Instrukcje do programu

  • Element Listy #1
  • Element Listy
  • Element Listy